Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Stránske
Sídlo:
Stránske 0, 01313 Stránske
IČO:
00648884
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-053/2013/1140

Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej ako 1 000 obyvateľmi
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2013/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s verejnými
Začiatok kontroly
14.05.2013
Koniec kontroly
21.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Stránske_KA-053_2013_1140_1140.pdf
Veľkosť: 174 KB, Dátum zverejnenia: 21.08.2013

Späť