Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Klenovec
Sídlo:
Nám.Karola Salvu 1, 98055 Klenovec
IČO:
00318850
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2013/1100

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2013/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
03.09.2013
Koniec kontroly
27.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Klenovec_KA_058_2013_1100_1070 publikovanie.pdf
Veľkosť: 249 KB, Dátum zverejnenia: 27.10.2013

Späť