Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Sídlo:
Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka
IČO:
17336210
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-039/2022/1110

Hospodárenie vybraných poskytovateľov záchranných zdravotných služieb
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2022/1110
Účel
Preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom pri zabezpečovaní záchranný
Začiatok kontroly
15.02.2022
Koniec kontroly
09.08.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-055/2013/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činnosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárenie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, dodržiavanie všeobecne záväzných prá
Začiatok kontroly
08.09.2013
Koniec kontroly
30.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZaDZS BA_055_2013_1030_1080_na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 318 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2013

Späť