Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Sídlo:
Palárikova 2311, 02216 Čadca
IČO:
17335469
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
28.05.2015
Koniec kontroly
10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_KNsP Cadca_015_2015_1130_1140.pdf
Veľkosť: 129 KB, Dátum zverejnenia: 10.08.2015

KA-055/2013/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činnosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárenie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, dodržiavanie všeobecne záväzných prá
Začiatok kontroly
05.09.2013
Koniec kontroly
10.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_KNsP Čadca_055_2013_1030_1140.pdf
Veľkosť: 314 KB, Dátum zverejnenia: 10.11.2013

Späť