Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Dúbravská cesta 14, 84523 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00679089
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť