Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Archeologický ústav SAV
Sídlo:
Akademická 2, 94921 Nitra
IČO:
00166723
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť