Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Arborétum Mlyňany SAV
Sídlo:
Vieska nad Žitavou 178, 95152 Vieska nad Žitavou
IČO:
00166677
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť