Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky
Sídlo:
Dúbravská cesta 3, 84524 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00003964
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť