Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SLOVAKIA REAL - IN, a.s.
Sídlo:
Radlinského 1739/21, 02601 Dolný Kubín
IČO:
35789638
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
22.06.2016
Koniec kontroly
30.08.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť