Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Sídlo:
Hraničiarska 144, 85110 Bratislava-Čunovo
IČO:
00641243
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-033/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2016/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
29.02.2016
Koniec kontroly
26.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
07.08.2007
Koniec kontroly
20.09.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť