Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná športová škola Trenčín
Sídlo:
Staničná 6, 91105 Trenčín
IČO:
00515159
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
21.05.2019
Koniec kontroly
26.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
02.10.2014
Koniec kontroly
09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol SG_035_2014_1130_1120_FINAL_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 310 KB, Dátum zverejnenia: 09.11.2014

Späť