Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vígľaš
Sídlo:
Zvolenská 1, 96202 Vígľaš
IČO:
00320382
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-010/2019/1120

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2019/1120
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
17.02.2019
Koniec kontroly
13.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2017/1140

eGovernment a informačné systémy obcí a miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2017/1140
Účel
Posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie služieb eGovernment obcí a m
Začiatok kontroly
08.03.2017
Koniec kontroly
29.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-048/2009/0008

Kontrola programu na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
23.09.2009
Koniec kontroly
20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť