Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Sídlo:
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31753604
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-004/2020/1130

Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2020/1130
Účel
Zhodnotiť, či je systém monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody účinný.
Začiatok kontroly
18.10.2020
Koniec kontroly
14.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu úloh geologického výskumu a geologického prieskumu
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
31.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť