Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Andovce
Sídlo:
Andovce 157, 94123 Andovce
IČO:
00308749
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-038/2021/1100

Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Andovce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2021/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
08.07.2021
Koniec kontroly
26.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
15.07.2007
Koniec kontroly
13.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť