Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zoologická záhrada Košice
Sídlo:
Široká 31, 04006 Košice-Kavečany
IČO:
00083089
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-039/2021/1090

Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2021/1090
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu a samosprávy v zoologických záhra
Začiatok kontroly
21.07.2021
Koniec kontroly
29.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
02.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zoologická záhrada_KA-060_2014_1100_1090 bez podpisov.pdf
Veľkosť: 145 KB, Dátum zverejnenia: 02.12.2014

Späť