Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Sídlo:
Hlohovecká 2, 95141 Lužianky
IČO:
42122007
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2011/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov vynaložených na realizáciu úloh vedy a výskumu v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
18.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť