Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Sídlo:
Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica
IČO:
31094970
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
28.05.2013
Koniec kontroly
24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_AU BB_060_2013_1030_1070_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 893 KB, Dátum zverejnenia: 04.11.2013

Späť