Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Dom sv. Martina, n.o.
Sídlo:
Priehradka 692/6, 03601 Martin
IČO:
36149730
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
24.06.2014
Koniec kontroly
22.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Dom s Martina_ n o _059_2014_1080_1140.pdf
Veľkosť: 121 KB, Dátum zverejnenia: 22.10.2014

Späť