Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vaľkovňa
Sídlo:
Vaľkovňa 0, 97669 Vaľkovňa
IČO:
00313912
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
22.06.2015
Koniec kontroly
03.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Valkovna_006_2015_1080_1070_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 186 KB, Dátum zverejnenia: 03.09.2015

Späť