Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov Klas n.o.
Sídlo:
Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 92203 Vrbové
IČO:
36084166
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-018/2015/1130

Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2015/1130
Účel
Preveriť plnenie povinností dozorných rád pri dohliadaní nad činnosťou právnických osôb podliehajúci
Začiatok kontroly
16.07.2015
Koniec kontroly
24.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Domov Klas n.o._018_2015_1130_1130_publikovanie.pdf
Veľkosť: 174 KB, Dátum zverejnenia: 24.08.2015

Späť