Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Horná Mičiná
Sídlo:
Horná Mičiná 79, 97401 Horná Mičiná
IČO:
00313459
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-067/2011/0011

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2011/0011
Účel
Začiatok kontroly
10.11.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť