Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Malachov
Sídlo:
Ortútska 145, 97405 Malachov
IČO:
00620891
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
26.05.2014
Koniec kontroly
10.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Obec Malachov_045_2014_1070_1070.pdf
Veľkosť: 512 KB, Dátum zverejnenia: 10.11.2014

KA-045/2012/1140

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2012/1140
Účel
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť