Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská volejbalová federácia
Sídlo:
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
00688819
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-022/2014/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpa
Začiatok kontroly
19.05.2014
Koniec kontroly
30.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SVF_022_2014_1030_1030_publ..pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 30.07.2014

Späť