Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
Sídlo:
SNP 413/8, 90717 Myjava
IČO:
00161381
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
02.10.2014
Koniec kontroly
23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SPS_035_2014_1130_1120_FINAL_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 309 KB, Dátum zverejnenia: 23.10.2014

Späť