Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vihorlatské múzeum v Humennom
Sídlo:
Námestie slobody 1, 06618 Humenné
IČO:
37781391
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
12.08.2019
Koniec kontroly
14.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť