Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LC investor s.r.o.
Sídlo:
Mikušovská cesta 5319, 98401 Lučenec
IČO:
44259361
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
05.06.2019
Koniec kontroly
29.09.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť