Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo:
Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00166073
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-020/2022/1032

Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2022/1032
Účel
Preveriť projekt elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb po šiestich rokoch
Začiatok kontroly
03.08.2022
Koniec kontroly
30.01.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
14.07.2019
Koniec kontroly
28.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-053/2016/1050

Kontrola implementácie a využívania Elektronického systému monitoringu osôb
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2016/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť zavedenie a využívanie elektronického monitoringu odsúdených a
Začiatok kontroly
29.09.2016
Koniec kontroly
21.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2016/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými pr
Začiatok kontroly
01.02.2016
Koniec kontroly
01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2014/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a overiť, či podávajú verný
Začiatok kontroly
26.02.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MSSR_052_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 369 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

KA-009/2013/1040

Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2013/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
15.09.2013
Koniec kontroly
17.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_MS SR_009_2013_1040_1040.pdf
Veľkosť: 286 KB, Dátum zverejnenia: 17.11.2013

KA-042/2012/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2012/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR
Začiatok kontroly
25.03.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2010/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť