Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Dúbravská cesta 9/6319, 84513 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00490750
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-039/2018/1030

Transformácia Slovenskej akadémie vied
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2018/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preverenie procesov prípravy transformácie Slovenskej akadémie vied.
Začiatok kontroly
18.10.2018
Koniec kontroly
04.12.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť