Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolný Pial
Sídlo:
Hlavná 34, 93537 Dolný Pial
IČO:
00306916
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-003/2009/0003

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
24.02.2009
Koniec kontroly
22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť