Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MALES, s.r.o.
Sídlo:
SNP 16, 96501 Žiar nad Hronom
IČO:
36624071
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-025/2009/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými v rámci programu 08V01-podpora lesného hospodárstva zo štrukturálnych fondov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
08.09.2009
Koniec kontroly
30.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-080/2008/0011

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
11.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť