Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AGROLEHOTA, s.r.o.
Sídlo:
Horná Lehota 61, 97681 Horná Lehota
IČO:
36026085
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-080/2008/0011

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
10.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť