Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Filia nezisková organizácia
Sídlo:
Trieda SNP 3, 04011 Košice-Západ
IČO:
35506130
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-008/2009/0004

Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
23.08.2009
Koniec kontroly
20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť