Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Sídlo:
Zvonárska 23, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
31943713
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-008/2009/0004

Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2009
Koniec kontroly
06.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť