Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AGROTRADE, spol. s r.o.
Sídlo:
Padarovce 81, 98023 Padarovce
IČO:
31618561
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-080/2008/0011

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
10.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť