Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
POĽNONÁKUP HONT, a.s.
Sídlo:
Hontianske Nemce 259, 96265 Hontianske Nemce
IČO:
31562345
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-080/2008/0011

Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
20.08.2008
Koniec kontroly
09.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť