Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Humanitná spoločnosť Prijatie
Sídlo:
Šafárikovo námestie 3, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:
31309101
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-008/2009/0004

Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
28.09.2009
Koniec kontroly
27.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť