Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná priemyselná škola stavebná
Sídlo:
Plzenská 10, 08063 Prešov
IČO:
00161837
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-076/2008/0005

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-076/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
28.04.2008
Koniec kontroly
11.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
23.04.2007
Koniec kontroly
07.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť