Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Technická univerzita v Košiciach
Sídlo:
Letná 9, 04200 Košice-Sever
IČO:
00397610
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-007/2023/1090

Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2023/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy a rekonštrukcie vysokoškolských internátov
Začiatok kontroly
01.02.2023
Koniec kontroly
21.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-021/2018/1030

Vedecké parky a výskumné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2018/1030
Účel
Preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie udržateľnosti projektov a
Začiatok kontroly
01.10.2018
Koniec kontroly
24.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-012/2009/0008

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
19.07.2009
Koniec kontroly
08.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť