Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Žakovce
Sídlo:
Žakovce 55, 05973 Žakovce
IČO:
00326771
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
15.01.2015
Koniec kontroly
11.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Zakovce_006_2015_1080_1110.pdf
Veľkosť: 124 KB, Dátum zverejnenia: 11.02.2015

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
19.07.2009
Koniec kontroly
13.08.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť