Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vinodol
Sídlo:
Vinodol 473, 95106 Vinodol
IČO:
00308625
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
13.04.2009
Koniec kontroly
17.05.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť