Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Turčianske Kľačany
Sídlo:
Turčianske Kľačany 179, 03861 Turčianske Kľačany
IČO:
00316971
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť