Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Tesáre
Sídlo:
Tesáre 128, 95621 Tesáre
IČO:
00311146
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-083/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-083/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
03.06.2012
Koniec kontroly
15.08.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Sprava_Tesare_083_2012_1110_1100.pdf
Veľkosť: 181 KB, Dátum zverejnenia: 15.08.2012

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
13.04.2009
Koniec kontroly
09.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť