Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ťapešovo
Sídlo:
Ťapešovo 117, 02951 Ťapešovo
IČO:
00314919
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-081/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-081/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
28.07.2008
Koniec kontroly
11.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť