Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Švedlár
Sídlo:
Švedlár 87, 05334 Švedlár
IČO:
00329681
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
02.08.2009
Koniec kontroly
27.08.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť