Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Hriňová
Sídlo:
Partizánska 1612, 96205 Hriňová
IČO:
00319961
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-026/2021/1070

Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Hriňová
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2021/1070
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta podľa doručených podn
Začiatok kontroly
06.04.2021
Koniec kontroly
06.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2020/1110

Domáca opatrovateľská služba
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2020/1110
Účel
Preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych soci
Začiatok kontroly
02.03.2020
Koniec kontroly
28.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
09.03.2015
Koniec kontroly
26.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Mesto Hriňová_KA-005_2015_1070_1070.pdf
Veľkosť: 576 KB, Dátum zverejnenia: 26.05.2015

KA-079/2008/0005

Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
Číslo kontrolnej akcie
KA-079/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2008
Koniec kontroly
05.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť