Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Rovinka
Sídlo:
Rovinka 350, 90041 Rovinka
IČO:
00305057
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
05.06.2013
Koniec kontroly
01.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _obec Rovinka_037_2013_1110_1080.pdf
Veľkosť: 544 KB, Dátum zverejnenia: 01.10.2013

KA-009/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
23.02.2009
Koniec kontroly
20.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť