Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Petrovany
Sídlo:
Petrovany 317, 08253 Petrovany
IČO:
00327603
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
25.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť