Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Markušovce
Sídlo:
Michalská 51, 05321 Markušovce
IČO:
00329355
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-012/2009/0008

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
04.06.2009
Koniec kontroly
09.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť