Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lipovec
Sídlo:
Hrabiny 290, 03861 Lipovec
IČO:
00316776
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť