Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kvakovce
Sídlo:
Kvakovce 88, 09402 Kvakovce
IČO:
00332518
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-007/2009/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
14.07.2009
Koniec kontroly
13.08.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť